Børn og unge

Familie rådgivning

Angst-behandling til børn og unge

Terapi for børn og unge

Familie rådgivning

Tidligere har jeg arbejdet som familie- og ungerådgiver i kommuner og har derfor en bred erfaring i at rådgive familier til bedre trivsel.

Jeg tilbyder privat familierådgivning til de familier, som ikke ønsker at benytte kommunale tilbud eller som oplever de ikke kan få den hjælp der er brug for.

Har jeg brug for rådgivning og vejledning til at håndtere udfordringer Jeg oplever jeg har forhold til jeres barn og følelse i jer magtesløse overfor hvordan jeg kan hjælpe jeres barn, tilbyder jeg familierådgivning til jer som forældre.

Skilsmisserådgivning kan være meget afgørende for et barns måde at opleve en skilsmisse. Få råd og vejledning til den bedst mulige skilsmisse med fokus på barnets trivsel samt jeres fremtidige samarbejde.

Angst-behandling til børn og unge

Angsthåndtering til børn og unge med fokus på både det kognitive og kropslige.

Jeg tilbyder både individuelle- og gruppe-forløb. Som regel er forældrene en del af behandlingen, da det er forældrene der er sammen med børnene i dagligdagen og skal støtte og hjælpe barnet med at arbejde med sine bekymringer. Nogle gange kan det også være godt at forældrene arbejder med ting i sig selv, som kan understøtte barnets måde at have det på.

Flere og flere børn lider af stress og angst, dette kan sætte forskellige spor gennem hele deres liv. Jeg bygger med behandlingsforløb på 25 års erfaring med børn, unge og familier. Forløbet indeholder både kognitive redskaber samt kropslige øvelser igennem bl.a. opmærksomhed. Jeg benytter mig bl.a. af principperne i Cool Kids. Igennem dette lærer barnet / den unge, hvordan det bedre kan navigere i verdenen vi lever i med de mange krav. For mig er det, at arbejde sideløbende med forældrene. Jeg vil råde og vejlede til, hvordan de hjælper deres børn.

Angst og stress fremtræder som en indgribende tilstand hos mange børn og unge. Det medfører ofte en mistrivsel, der kan være så omfattende at det påvirker skolegang, fritidsaktiviteter og sociale relationer. Jeg tilbyder nænsomme og effektiv angstbehandlingsforløb, hvor relationen er i fokus.

Angst-lidelser

 • Fobier
 • Separationsangst
 • Socialangst
 • Generaliseret angst
 • Panikangst
 • Selektiv mutisme
 • Tvangstanker og tvangshandlinger / OCD
 • (Somatiske klager) (Adfærdsproblemer) (Depression)

Aldersgrupper:

Individuelle forløb: Jeg laver som hovedregel forløb for alle børn men i nogle tilfælde, hvor barnet er under 7 år, tilbydes hjælpen til barnet gennem forældrene. 

Gruppeforløb: Jeg sammensætter jeg holdet således at der ikke er større alder spænd end maks. 2-3 år. Forældre deltager.

Det gode ved angst er at der kan gøres noget ved det.

Al udvikling og forandring tager tid

Udtalelser om terapi ved Monica

Cecilie & hendes mor

Hvilke indvendinger/forbehold havde I før I startede forløbet som kunne have afholdt jer fra at købe terapi ved mig?

"Da vi først havde besluttet, at vi havde brug for hjælp, var det blot et spørgsmål om at finde den rette person der kunne hjælpe os. Det var mere tiden op til beslutningen, vi havde indvendinger – det var mest tanker såsom, ”er det os som overdriver?” ”er vi dårlige forældre?” ”er det vores skyld?”"

Hvordan var det, før I købte forløbet ved mig?

"Vores datter kunne ikke sove, var bange for at der skete os noget, bange for der skete noget med vores hus, hvis vi ikke var hjemme, hun ville ikke i skole, hun var bange for at glemme ting andre steder, og hun kunne ikke sove ude ved andre. Det hæmmede hende meget, især fordi hun gerne ville tingene. De udfordringer hun havde påvirkede også os meget, fordi det satte begrænsninger for, hvad vi følte vi kunne – også fordi nogle gange, var det bare lettere at lade være."

Hvad er den største forandring som forløbet har givet jer?

"Vi har fået vores glade pige igen, som har mod på livet og som tør mere. Angsten er der stadig og dukker op, men nu vi hvad vi skal gøre, vi har de rette værktøjer, og vi lader os ikke begrænse."

Hvilken ene ting, synes I, har været allermest fantastisk ved forløbet?

Vi som forældre har fået nogle værktøjer, så vi kan hjælpe vores datter. Det er vores ansvar, men vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Vi var bange for at gøre noget forkert. Det har været en AHA oplevelse, hvor meget vores datter har kunne mærke vores følelser."

Hvad har det givet dig konkret?

"Det har givet os værktøjer, en talemåde, handlingsplan – og vi er ikke bange for angsten mere. Vi accepterer at den er der, den er en del af hende og det er helt ok – og vi står op for hende overfor omverdenen, fordi vi selv føler vi har styr på det."

Hvad har det givet jer personligt?

"Vi er blevet bekræftet i, at vi er gode forældre – det er ikke vores skyld. Vi er blevet stærkere sammen, og det har også hjulpet vores anden datter, så der også er plads til hende. Vi ved nu, hvad der sker, og som regel også hvorfor og det giver en tryghed. Først var vi i tvivl om, det bare var os, der overdrev, men vi blev også bekræftet i at vi/vores datter havde brug for hjælp."

Til hvem vil du anbefale et forløb hos Monica og angstbehandling til?

"Alle både voksne og børn, så oplever at de bliver hæmmet af deres tanker, så de ikke får gjort det de ønsker i hverdagen. Man skal turde blive udfordret, men også vide at man bliver grebet af Monica. Monica er super god til at få tillid fra barnet, så barnet åbner op og føler sig set og hørt og meget tryg.

Vi ville ikke være her i dag uden Monica, og vi vil blive ved med at bruge hende, når der er behov for det."
Mor og datter

Hvilke forbehold havde du før I startede ved Monica?

"Pige på 15 år: mit eneste forbehold var, om du ville kunne forstå mig – og hjælpe mig.

Pigens mor: det var vigtigt for mig at møde dig de første par gange og se, om der var kemi mellem dig og min datter – om du kunne møde hende i øjenhøjde og samtidig give hende de værktøjer, som hun har brug for. At det ikke ”bare var snak”, men også konkrete anvisninger og hjælp til at komme fremad."

Hvordan var det før terapien?

"Pigen: jeg havde angst og angstanfald, havde svært ved at overskue en skoledag og mange andre ting, var ofte ked af det og havde ikke overskud til at være sammen med andre mennesker.

Mor: som mor oplevede vi en pige der ikke havde overskud til at være sammen med andre mennesker, heller ikke de nærmeste veninder. Som ikke havde overskud til at komme ud og lave noget, men blot ville ligge på sofaen og se fjernsyn. Som ikke ville i skole."

Hvad er den største forandring?

"Pigen: jeg har fået mere overskud, har fået mere selvtillid og ændret mit billede af mig selv. Jeg mærker ikke min angst så tit mere, jeg føler mig gladere."

Hvilken ene ting, synes du har været allermest fantastisk?

"Pigen: jeg er meget glad for at du, Monica, er meget menneskelig, og i øjenhøjde med mig. Ved selve terapien har det overrasket mig at du kan ’læse’ mig så godt som du gør. Og mærke, at dine metoder virker."

Hvad har det givet dig konkret?

"Pigen: terapien har givet mig værktøjer til at håndtere min angst og blive gladere."

Hvad har det givet dig personligt?

"Pigen: jeg er blevet gladere og har fået mere overskud. Og en tryghed omkring, at jeg nok skal få det godt igen."

Til hvem vil du anbefale Monica og psykoterapi til?

"Pigen: Jeg vil anbefale andre unge – og alle mennesker – at få hjælp af Monica når livet er svært. Monica er menneskelig og i øjenhøjde, og man er tryg ved at åbne sig for hende. Samtidig er hun dygtig – jeg har fået mange gode værktøjer der hjælper mig videre.

Mor: som forælder kan jeg varmt anbefale Monica til et terapiforløb for et ungt menneske. Med både professionalisme og en stor varme og indlevelse i vores datters situation, har Monica skabt et trygt rum både for vores datter og os som forældre, som har hjulpet på vores datters angst og bekymringer. Monica giver konkrete værktøjer og skubber omsorgsfuldt men vedholdende på for, at de også bliver brugt. Det giver gode resultater og har konkret for vores datter gjort, at hun nu har fået overskud og glæde i hverdagen. Og en tro på, at det nok skal blive godt igen."
Karen Bagge Jensen

Hvilke forbehold havde I før I startede ved Monica?

"Vi var mest bange for at det ikke virkede, men også nervøse for om vores barn ville gå med på præmissen. Vi var ikke bange for, hvad det ville kræve af os forældre… vi var klar til at gøre meget."

Hvordan var det før terapien?

"Vi havde mange konflikter her hjemme og mange helt små ting gik i hårdknude. Det var som om vi (barn/forældre) hele tiden talte forbi hinanden, der var mange misforståelser og fejlfortolkninger og det sled på hele familiens trivsel."

Hvad er den største forandring?

"Vi har fået et fælles sprog, en referenceramme, som vi kan tage frem og bruge igen og igen… og én gang til!

Det gjorde, at udfordringen kunne holdes lidt ud fra en selv og man kunne se det mere oppe fra… og så blev det ikke helt så “personligt”, at tale om de “farlige” ting.

Med de farlige ting menes både, det der var/er svært for barnet, men også de fejl man som forældre (helt sikkert) nogen gange begår, når man er træt, utålmodig eller bare uopmærksom på barnets udfordringer."

Hvilken ene ting, synes du har været allermest fantastisk?

"Det bedste for os var, at vi ALLE skulle deltage. Vi skulle ALLE være en del af løsningen."

Hvad har det givet dig konkret?

"At få et fælles sprog/en fælles forståelse af barnets udfordring… sammen med barnet.
At vi havde nogle redskaber og procedurer vi kunne gribe til, når tingene gik skævt."

Hvad har det givet dig personligt?

"Hele familen er i meget, meget bedre trivsel.
Problemet er blevet italesat (også længere ud i omgangskredsen) og er slet ikke et tabu mere og det gør det meget nemmere, at imødekomme de situationer, hvor problemet kan opstå og være forberedt på håndteringen af det."

Til hvem vil du anbefale Monica og psykoterapi til?

"Jeg vil anbefale det til alle, der er havnet i en situation, hvor man føler sig magtesløs eller fejlslagen i sin rolle som forældre, fordi man ikke kan finde ud af, at hjælpe sit barn.
Det er hårdt for en familie, at have så mange udfordringer og bare mærke, at det hele spidser til.
Man føler sig utilstrækkelig og så kan det bare være rigtig svært at bede om hjælp.

MEN GØR DET… det er en befrielse, at få værktøjer, råd og vejledning!"
Forældre

Hvilke forbehold havde I før I startede ved Monica?

"Om ikke det var noget " vi selv kunne klare". Om det var det, der skulle til."

Hvordan var det før terapien?

"Victoria havde stor seperationsangst, havde svært ved, at blive afleveret i skole. Vi viste ikke, hvordan vi skulle hjælpe"

Hvad er den største forandring?

"Opmærksomheden på, at udfordringerne skyldes lavt selvværd, og opmærksomheden på, hvad Ubevidstheden gør for at fastholde udfordringerne."

Hvilken ene ting, synes du har været allermest fantastisk?

"At se de meget små fremskridt."

Hvad har det givet dig konkret?

"Cool Kids redskaberne til at forberede svære situationer"

Hvad har det givet dig personligt?

"Fokus på, hvordan vi er, og gerne vil have det"

Til hvem vil du anbefale Monica og angstbehandlingen til?

"Alle der vil have det bedre".

Terapi for børn og unge

Jeg fandt særlig et behov for hjælp til angstproblematikker, som kan være så hæmmende for både forældre og børn. Forældre har svært ved at være den forældre de gerne vil være og har svært ved at skabe den tryghed til barnet som de ønsker. Barnet kan i værste konsekvens blive væk fra skolen og blive mere og mere indadvendt. Udeblivelser for bestemte fag eller bestemte opgaver, er en typisk reaktion hos den angste og der bruges ekstrem mængde energi på tankevirksomhed omkring angsten. Angsten overtager kontrollen og barnet styres af den. Ofte kommer nedtrykthed i kølvandet af angsten.

Emner at arbejde med for børn og unge

 • Angst
 • Mistrivsel i skolen
 • Sociale udfordringer
 • Stress
 • Lavt selvværd
 • Skilsmisse problematikker

Leder du efter en tid?