Konsulentydelser fra Monica

Aflastning og løsninger til børn og ungeafdelingen

Jobcenter

Aflastning og løsninger til børn og ungeafdelingen

Alle der arbejder indenfor området ved at mange børn, unge og familier er i en form for mistrivsel. Mange klarer selv de nedture livet nogle gange giver, som f.eks. skilsmisser, angst, stress, indlæringsproblemer eller tilpasningsproblemer.

Andre bliver hængende og risikerer at udvikle sig til større udfordringer for kommunen og samfundet.

Ofte kan familierådgivning hjælpe med små samtaleforløb, men de kan også forbygge mange større sager, da problemerne nemmere løses hvis de tages i opløbet. Jeg har haft god erfaring med at hjælpe børn med angstproblematikker, samt rådgivet forældrene i forløbet, som samlet har gjort den forskel at barnet har kunnet fungeret og deltaget i skolen, fremfor at være udeblevet. På samme måde har mange voksne også fundet en anden vej end tidligere, og erfaret, at det ikke altid er andres skyld. I rådgivningen til skilsmisse ramte familier, har det gjort en stor forskel for børnene, at forældrene har fået hjælp, da det i sidste ende altid er børnene der kommer i klemme.

Familierådgivning §11 – herunder

 • Skilsmisserådgivning
 • Rådgivning til forældre med at barn i mistrivsel
 • Ungerådgivning

Samtaleforløb til unge og voksne med problematikker som fx

 • Angst, stress, depression, lavt selvværd, traumer og sorg
 • 54 samtaler. Til forældre der har et barn anbragt

Supervision til plejefamilier

(Plejefamilien kan have brug for sparring i forhold til rollen som omsorgspersoner, samarbejdspartnere, udfordringer med barnets problemer mv.)

Observationsopgaver/udredningsopgaver

Observationer af et barn i hjemmet eller institution, en familie eller andet til fx brug af en del af en §50 undersøgelse. Kunne også være observation af børnehave stuer eller skoleklasser.

Forløb med skoleklasser med større problematikker

Forløbet kan tilrettelægges efter efterspørgsel. Det kunne fx være en skoleklasse i mistrivsel, hvor ”kulturen” er blevet en hindring for indlæring og deltagelse i undervisning, eller problemer af social karakter.

Overvåget samvær

Cool Kids angstbehandling. Enten individuelt eller i gruppeforløb.

Mindfulness forløb for børn/unge med problematikker som stress, angst eller generel mistrivsel.

Jobcenter

Det kan det føles som et nederlag, at være sygemeldt eller ledig.

Nogle hænger fast i gamle mønstre og vaner, som er en barriere for at komme ind til eller, for nogle, tilbage til arbejdsmarkedet. En sygemelding kan for nogen føles som en falliterklæring eller endestation. Det samme for en som har mistet sit arbejde.

Følelser og symptomer som Stress, angst, depression, lavt selvværd, generel mistrivsel og mangel på motivation. Andre har brug for inspiration og hjælp til at finde egne indre potentialer, samt hjælp til at føre dem ud i livet.

De individuelle samtaler hos mig, vil tage udgangspunkt i begrebet empowerment, som kan hjælpe borgeren til at få indsigt i årsagen til egne følelser, reaktioner og tankemønstre og få redskaber til at mestre disse.

Borgeren vil gennem samtalerne få bygget sig selv op og derved opnå højere selvværd og livsglæde igennem perspektivering af den situation de befinder sig i. Dette vil føre til en bedre formåen i at tage ansvar for eget liv og at komme godt videre.

Foruden personlige samtaler, består forløbet af undervisning i teknikker og øvelser til at skabe ro og balance og hermed overskud.

Jeg udbyder følgende ydelser:

Individuelle samtaler (coaching)

Coaching til dem der har brug for sparring og inspiration til fx at nå de mål de gerne vil, som de ikke selv formår.

Individuelle samtaler (terapi)

For de borgere der har brug for lidt dybere samtaler, af terapeutisk karakter, omkring fx barriere og andre udfordringer, som står i vejen for at komme i arbejde.

Familiesamtaler

Det kan være en fordel at arbejde med hele eller dele af familien, hvis der er udfordringer der gør, at andre familiemedlemmer er involveret. Samtalerne kan være af enten rådgivende eller terapeutisk karakter.

Mentor opgaver

For borgere der har brug for en mentor, der kan gå ind i det mere terapeutiske felt.

Andre ydelser

Jeg tilbyder skræddersyede løsninger på opgaver der ikke er nævnt i tilbuddet. Dette kunne fx være en udredningsopgave.

Mindfulness

Jeg udbyder efter aftale og efterspørgsel gerne mindfulness forløb for både målgruppen ledige og sygemeldte.

Samtalerne kan alle indeholde elementer af følgende punkter:

 • Teori omkring hjernen, kroppen og sindet
 • Guidet coaching – en vej til hvad man vil
 • Presset coaching – en vej til at forstå hvad man skal
 • Nærværs øvelser, som øger koncentration
 • Kommunikations redskaber
 • Terapeutisk arbejde med fx angst, stress eller depression
 • Bagvedliggende årsager til fysiske og/eller psykiske symptomer.

 

Hvad får borgeren ud af samtalerne:

 • Mere nærvær
 • Følger ikke så let automatiske tanker
 • Har færre symptomer på angst, stress og depression
 • Accepterer i højere grad aspekter, som tidligere har voldt mange problemer
 • Bliver ikke i samme grad fanget ind af indre og ydre konflikter
 • Oplever større livskvalitet og tilfredshed
 • Redskaber til at mestre fremtiden

Leder du efter en tid?