Mindfulness

Hvorfor mindfulness?

Mindfulness kan kaldes et opmærksomhed-skærpende ”strategi”, hvis mål er at udvikle harmoni i sindet og kroppen, samt give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger bag fx stressmønstre, angstmønstre, depressive tankemønstre eller negative og hæmmende overbevisninger. Vores nervesystem kan blive ”slapt” ved fx langvarig stress eller traumatiske oplevelser. Mindfulness kan hjælpe nervesystemet i ro og vi kan komme mere til stede i kroppen. Udbyttet af øget nærvær afspejler sig markant i vores liv på alle niveauer. Negative fragmenterede tanker afløses af klarhed, indre vejledning og evnen til at træffe gode beslutninger. Kroppen frigøres for stress, angst, slapper af, regulerer og helbreder lettere sig selv.

Genkender du følelsen af ikke at slå til som forældre, som partner, som ven, som ansat eller leder og føler du ofte hverdagen er en evig kamp om, at nå det hele uden at gå ned med stress. Føler du dig stresset, nedtrykt eller frygter du hverdagens udfordringer og er du i værste fald bange for, at dette ikke kan fortsætte sådan. Så kan et individuelt mindfulnesskursus være noget for dig. Mindfulness kombineret med samtaler kan hjælpe med at få ro på krop og sind, samt mulighed for at finde nye veje til at håndtere de udfordringer hverdagen kan byde. Mindfulness har en videnskabelig evidens for at skabe ro på nervesystemet og øge livsglæden.

Hjerneforskningen om mindfulness

 • Større opmærksomhed
 • Øget medfølelse
 • Forbedret korttidshukommelse
 • Mindre tankeflugt
 • Bedre konflikthåndtering
 • Højere grad af kognitiv kontrol
 • Større livsmod, livsglæde og handlekraft
 • Reducere og kan fjerne stress, angst og depression


Udbytte af mindfulness

 • Mere nærvær
 • Følger ikke så let automatiske tanker
 • Har færre symptomer på angst, stress og depression
 • Accepterer i højere grad aspekter, som tidligere har voldt mange problemer
 • Bliver ikke i samme grad fanget ind af indre og ydre konflikter
 • Oplever større livskvalitet og tilfredshed
 • Får redskaber de kan bruge under og efter endt kursus

Mindfulness til børn/unge

Har dit barn eller ung det svært og mistrives på en måde, som gør det svært at være glad og fungere i fx skolen eller andre sociale sammenhæng. Måske har du oplevelsen af, at du ikke længere kan ”nå” dit barn og tænker – nogen må gøre noget. Dit barn har måske udviklet symptomer som angst, stress eller depressiv adfærd. Her kan et individuelt mindfulnesskursus være noget for barnet/den unge. Her får de redskaber til at mestre de udfordringer de står i og hjælp til at udvikle nye og mere brugbare strategier. Forældre vil efter aftale inddrages i forløbet.

Leder du efter en tid?